Thiết kế các công cụ để giải quyết các vấn đề của thị trường bất động sản

TPO – Dự án Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) cần thiết kế các công cụ như quy hoạch, hoạt động giám sát, kiểm tra…để tăng cường quản lý nhà nước, giải quyết các vấn đề của thị trường bất động sản vừa qua như lệch pha cung cầu, giá cả không hợp lý, không phù hợp với thu nhập người dân…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về pháp luật
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về pháp luật

Ngày 23/2, kết luận phiên họp Chính phủ chuyên đề về pháp luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, nước ta đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, tình hình thực tế biến động rất nhanh, nhiều vấn đề phát sinh mà các quy định không theo kịp, nên còn nhiều khó khăn, vướng mắc, ách tắc về thể chế, cơ chế, chính sách cần giải quyết.

Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế đã được quan tâm rồi phải quan tâm hơn nữa, đã nỗ lực rồi phải nỗ lực hơn nữa, đã quyết liệt rồi phải quyết liệt hơn nữa, đã hiệu quả rồi phải hiệu quả hơn nữa. Với những vấn đề đã “chín”, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện; những vấn đề chưa có quy định hoặc vượt quy định thì mạnh dạn thí điểm.

Về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung liên quan tới sở hữu, sử dụng nhà chung cư và phát triển nhà ở xã hội. Theo các đại biểu, các quy định trong luật cần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về nhà ở, tăng cường vai trò của chính quyền địa phương trong việc chăm lo nhà ở cho người dân.

Có cơ chế hữu hiệu để huy động nguồn lực của khu vực tư nhân cho phát triển nhà ở xã hội, nhất là áp dụng linh hoạt cơ chế hợp tác công tư, phát triển dịch vụ hạ tầng để góp phần thực hiện hiệu quả hơn, nhanh hơn Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội tới năm 2030.

Cùng với đó, các chính sách ưu đãi nhà ở xã hội cần bảo đảm hài hòa lợi ích người dân, Nhà nước và nhà đầu tư, công khai, thống nhất với quy định của Luật Đất đai đang sửa đổi…

Với dự án Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi), Thủ tướng và các đại biểu nhấn mạnh cần thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý và phát triển thị trường bất động sản; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể liên quan. Những vấn đề nào thị trường làm tốt thì Nhà nước không cần can thiệp; cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc, phát triển thị trường an toàn, lành mạnh, bền vững.

Dự án luật cần thiết kế các công cụ như quy hoạch, hoạt động giám sát, kiểm tra…để tăng cường quản lý nhà nước, hạn chế, giải quyết các vấn đề của thị trường bất động sản vừa qua như lệch pha cung cầu, giá cả không hợp lý, không phù hợp với thu nhập người dân…

Về đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, các đại biểu đề nghị đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với giám sát, kiểm tra và phân bổ nguồn lực hợp lý trong quản lý, tổ chức đấu giá tài sản. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; thúc đẩy công khai, minh bạch, huy động được nguồn lực xã hội nhưng có công cụ để ngăn chặn sai phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát tài sản.

Văn Kiên

Nguồn: https://tienphong.vn/thiet-ke-cac-cong-cu-de-giai-quyet-cac-van-de-cua-thi-truong-bat-dong-san-post1512511.tpo

Đăng ký mua căn hộ

Tin tức liên quan

logo-quynhon-w

Cảm ơn Anh/Chị đã quan tâm dự án Cadia Quy Nhon, thông tin dự án sẽ được gửi tới Anh/Chị ngay sau khi hệ thống nhận đươc thông báo!