HOME | Mặt bằng tầng

TYPICAL FLOOR PLAN

logo-quynhon-w

Cảm ơn Anh/Chị đã quan tâm dự án Cadia Quy Nhon, thông tin dự án sẽ được gửi tới Anh/Chị ngay sau khi hệ thống nhận đươc thông báo!

2-BEDROOM CORNER

Floor

04 – 39

Net Floor Area

74.9 m² – 77.5 m²

Net Sellable Area

66.9 m² – 69.0 m²

Quantity

140

2-BEDROOM

Floor

04 – 39

Net Floor Area

60.6 m² – 62.8 m²

Net Sellable Area

56.3 m² – 58.6 m²

Quantity

138

STUDIO

Floor

04 – 39

Net Floor Area

35.9m2 – 41.8m2

Net Sellable Area

32.1m2 – 37.9m2

Quantity

140