Hé lộ quỹ đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định sẽ được chuyển mục đích sang đất ở

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Quy Nhơn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo kế hoạch vừa được phê duyệt, năm 2023, thành phố Quy Nhơn có 14.347ha đất nông nghiệp, 12.380,4ha đất phi nông nghiệp và 1.881,3ha đất chưa sử dụng.

Cũng trong năm 2023, tại thành phố Quy Nhơn sẽ thu hồi 1.264,07ha đất nông nghiệp, 592,89ha đất phi nông nghiệp.

Trong năm, thành phố này có 1.473,51ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp; 41,51ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 348,42ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Trong diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở nói trên, tập trung chủ yếu tại phường Nhơn Phú với 127,11 ha, phường Nhơn Bình với 63,28ha, xã Nhơn Hội với 45,95ha, phường Quang Trung với 37,92ha, phường Bùi Thị Xuân với 23,86ha,…

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn chịu trách công khai và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất chặt chẽ từ cấp thành phố đến cấp xã, phường; chủ động triển khai các công trình, dự án được phê duyệt; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác đáp ứng vốn đầu tư cho việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của thành phố Quy Nhơn; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu, việc giao đất, cho thuê đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ.

Đến năm 2030, thành phố Quy Nhơn có thêm 1.600 ha đất ở đô thị

Trước đó, ngày 31/1/2023, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thành phố Quy Nhơn thời kỳ 2021-2030.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, thành phố Quy Nhơn có 13.855,58ha đất nông nghiệp, 13.389,1ha đất phi nông nghiệp và 1.361,09ha đất chưa sử dụng.

Trong diện tích đất phi nông nghiệp nói trên, diện tích đất ở đô thị được điều chỉnh tăng mạnh từ 1.046,3ha vào năm 2020 lên 2.677,05ha vào năm 2030; diện tích đất khu vui chơi giải trí cộng đồng điều chỉnh tăng từ 267,21 vào năm 2020 lên 403,65ha vào năm 2030; diện tích đất thương mại, dịch vụ tăng mạnh từ 1.441,24ha vào năm 2020 lên 2.605,34ha vào năm 2030.

Đáng chú ý, diện tích đất khu công nghiệp được điều chỉnh giảm từ 1.623,54ha vào năm 2020 xuống còn 1.308ha vào năm 2030.

Cũng theo quy hoạch, đến năm 2030 thành phố Quy Nhơn có 2.323,04ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp; 382,09ha đất chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp; 650,03ha đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở.

Nguồn: CafeLand

Đăng ký mua căn hộ

Tin tức liên quan

logo-quynhon-w

Cảm ơn Anh/Chị đã quan tâm dự án Cadia Quy Nhon, thông tin dự án sẽ được gửi tới Anh/Chị ngay sau khi hệ thống nhận đươc thông báo!