UNIT TYPE  | STUDIO

STUDIO

Floor

04 – 39

Net Floor Area

35.9m2 – 41.8m2

Net Sellable Area

32.1m2 – 37.9m2

Quantity

140

logo-quynhon-w

Cảm ơn Anh/Chị đã quan tâm dự án Cadia Quy Nhon, thông tin dự án sẽ được gửi tới Anh/Chị ngay sau khi hệ thống nhận đươc thông báo!