UNIT TYPE  | 2-BEDROOM

2-BEDROOM

Floor

04 – 39

Net Floor Area

60.6 m² – 62.8 m²

Net Sellable Area

56.3 m² – 58.6 m²

Quantity

138

logo-quynhon-w

Cảm ơn Anh/Chị đã quan tâm dự án Cadia Quy Nhon, thông tin dự án sẽ được gửi tới Anh/Chị ngay sau khi hệ thống nhận đươc thông báo!