UNIT TYPE  | 2-BEDROOM CORNER

2-BEDROOM CORNER

Floor

04 – 39

Net Floor Area

74.9 m² – 77.5 m²

Net Sellable Area

66.9 m² – 69.0 m²

Quantity

140

logo-quynhon-w

Cảm ơn Anh/Chị đã quan tâm dự án Cadia Quy Nhon, thông tin dự án sẽ được gửi tới Anh/Chị ngay sau khi hệ thống nhận đươc thông báo!