Bình Định chuẩn bị đón dòng vốn đầu tư gần 60 nghìn tỷ đồng

Phối cảnh dự án Liên hợp gang thép Long Sơn Hoài Nhơn có tổng vốn đầu tư 56.257 tỷ đồng. Ảnh: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định

Ba dự án có tổng mức đầu tư gần 60 nghìn tỷ đồng vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án trên địa […]